Näin käytät tietokantaa

Tervetuloa tutkimaan Neuvostoliitossa 1917–1964 oleskelleita suomalaisia!

Mitä tietoja tietokanta sisältää?

Nimihaku

Etusivulla olevan nimihaun avulla voit etsiä tietoja yksittäisistä suomalaisista. Huomaa, että tuttujenkin henkilöjen nimet on saatettu kirjoittaa lähteissä useammalla tavalla. Tarkennuksia ja täydennyksiä henkilöjen tietoihin voi lähettää tutkimushankkeelle etusivun ylälaidan Anna palautetta -linkin kautta.

Tarkennettu haku

Tarkennettujen hakujen valikossa tietoja voi etsiä hakuehdoilla ja/tai sivun vasemman laidan rajaajilla seuraavista tiedoista: Syntymäaika, syntymäkunta, rajanylitysaika, rajanylityssuunta, rajanylitystapa, kirjoillaoloalue (Neuvostoliitossa), kirjoillaolokunta (Neuvostoliitossa), tuomio, kuolinaika, kuolinalue, kuolinkunta, kuolintapa, vankeusalue (Neuvostoliitossa), vankeuskunta (Neuvostoliitossa) ja kunta (kaikki edellä mainitut kunnat). Huomaa, että sivun vasemman laidan rajaajassa tiedot on kirjattu suomenkielisessä aakkosjärjestyksessä lukuun ottamatta merkkejä, joita ei esiinny suomenkielisissä aakkosissa. Jälkimmäiset sijaitsevat luettelon lopussa samoin kuin sulkumerkkien sisällä esitellyt vaihtoehtoiset tiedot ja hakasulkuihin merkityt epävarma tiedot.

Tarkennettu haku

Karttanäkymä

Hakutulosta vastaavien henkilöjen olinpaikkatietoja pääsee katsomaan myös kartalla. Kartalla hakutuloksia voi rajata syntymäpaikkojen, kirjoillaolopaikkojen (Neuvostoliitossa), vankeuspaikkojen ja kuolinpaikkojen perusteella. Kartalla näkyy nykyisten valtiollishallinnollisten rajojen lisäksi historiallisia rajoja.

Nimien kirjoitusasut

Seuraavien tietojen kirjoitusasut on yhdenmukaistettu (sama tieto on kirjoitettu samalla tavalla riippumatta siitä, onko lähteessä käytetty lyhenteitä, yhtäläisyysmerkkejä tai muita erilaisia merkitsemistapoja): nimet, syntymäkunta, syntymäaika, kansallisuus, kansalaisuus, rajanylitysaika, rajanylitystapa, rajanylityssuunta, kirjoillaolokunta Suomessa, kirjoillaolomaa, kirjoillaololääni, kirjoillaolokunta, vankipaikat (maa, alue ja kunta), tuomio, tuomion ajankohta, kuolinaika, kuolinkunta ja kuolintapa. Muissa kentissä esiintyvät tiedot eivät ole julkisen version hakujen kohteena tai hankkeen kaikkein tärkeimpien kerättävien tietojen joukossa. Niiden kirjaamistavoissa voi esiintyä epäjohdonmukaisuuksia.

Venäläiset nimet on litteroitu suomalaisen SFS 4900 -standardin mukaisiksi. Paikannimissä on pyritty käyttämään oleskeluhetken historiallista nimiasua.

Vaihtoehtoiset tiedot on kirjoitettu sulkumerkkien sisään. Epävarmat tiedot on kirjoitettu hakasulkeiden sisään.

Samaan aikaan voimassa olleet samanarvoiset tiedot on eroteltu /-merkillä.

Kun yksi tieto linkittyy useampaan kenttään ja tietoja on useita, on tiedot ketjutettu puolipiste-erottimella (esimerkiksi tuomio 10 v; 2 v / tuomiopäiväys 2.2.1932; 5.8.1937 / vankipaikka Krestyn vankila; Uralin GULAG).

Lähdetunnukset

Henkilökortista ilmenevät lähdetunnukset löydät lähdeluettelosta.

Tietojen kirjaamisesta tietokantaan

Kenttäkohtaiset ohjeet

Sukunimi

Jos sukunimitietoa ei löydy, kirjataan kenttään “Tuntematon” niissä tapauksissa, kun muita henkilöön viittaavia tunnistetietoja löytyy riittävästi.

Puoluenimet, salanimet jne. on kirjattu vaihtoehtoisiksi suku- ja etunimiksi. Esimerkiksi amerikansuomalaiset saattoivat käyttää Neuvostoliitossa joko alkuperäisiä tai uusia nimiään (Mäki/Hill jne.). Lisäksi käytettiin peitenimiä.

Entinen sukunimi

Omaa sukua

Etunimet

Entiset etunimet

Vanhempien nimi/nimet

Syntymäpaikka

Omat kentät seuraaville tiedoille: Syntymämaa, Syntymälääni, Syntymäkunta (seurakunnan tarkkuus, kun tiedossa), Syntymäkylä, Syntymäosoite ja Muu syntymäpaikka

Syntymäaika

Muodossa p(p).k(k).vvvv

Tarvittaessa epätarkempi numeraalinen tai kirjoitettu ajanmääre.

Syntymä- ja muita aikoja esiintyy lähteissä vuoden, kuukauden tai päivän tarkkuudella.

Huomioi, että mahdolliset erot juliaanisen (Venäjällä käytössä vuoteen 1918 saakka) ja gregoriaanisen kalenterin (13 päivää juliaanista kalenteria edellä) käytön välillä eri lähteissä ei tavallisesti selviä.

Samat ohjeet koskevat muitakin päivämääriä ja aikoja koskevia kenttiä.

Ikä

Kansallisuus

Kirjoillaolokunta Suomessa

Eri hallinnolliset tasot erotellaan puolipisteellä, jos lähteessä on mainittu kuntaa laajempi tai tarkempi tieto.

Kansalaisuus

Omat tiedot seuraaville kentille: Ensimmäinen kansalaisuus, 1. kansalaisuuden alku, 1. kansalaisuuden loppu, Toinen kansalaisuus, 2. kansalaisuuden alku, 2. kansalaisuuden loppu.

Passin myöntöpäivä

Äidinkieli

Kielitaito

Uskontokunta

Siviilisääty

Lasten lukumäärä

Sukupuoli

Ammatti ml. kentät Ammatin aloitusaika; Ammatissa lopettamisen aika

Työpaikka ml. kentät Työn aloitusaika; Työn päättymisaika

Kun työpaikan sijaintipaikka on kerrottu, oleskelupaikkatieto myös kirjoillaolotietoihin.

Sosiaalinen asema

Työttömyys(paikka) ml. kentät Työttömyyden aloitusaika; Työttömyyden päättymisaika

Jäsenyys järjestöissä

Mahdollinen järjestössä vietetty ajanjakso ja tehtävä/asema järjestössä sulkujen sisään järjestötiedon jälkeen.

Luottamustoimet

Mahdollinen luottamustoimen ajanjakso ja luottamustoimen tarkennus sulkujen sisään järjestötiedon jälkeen.

Arvonimi

Perheen toimeentulo

Ylin koulutus

Koulunkäynti

Lukutaito

Kirjoitustaito

Rajanylitysaika

Rajanylityssuunta

Rajanylityssuuntaan merkitään perusmuodossa sen maan nimi, jonne rajan yli on tultu. Jos on tieto siitä mistä maasta on tultu, tieto lisätään siirtymismaan jälkeen muodossa -sta (esimerkiksi Neuvostoliitto Kanadasta). Jälkimmäistä tarkennusta ei tarvita, jos lähtömaa on Suomi tai tieto on osa useamman oleskelumaan vaihtumisen ketjua (esimerkiksi Neuvosto-Venäjä; Suomi; Neuvostoliitto). Jos Suomeen palaajille kerrottu kunta, osoite tms. niin tieto tähän: Suomi Helsinki Toinen linja 5. Kenttään voi kirjoittaa myös muita luonnehdintoja mahdollisen rajanylityksen suunnasta, jos tarkempia tietoja ei ole saatavilla (esimerkiksi ”vankeudesta”).

Rajanylitystapa

Kirjoillaolo

Omat tiedot (kolme kenttää) seuraaville tiedoille: Kirjoillaolomaa, Kirjoillaololääni, Kirjoillaolokunta (seurakunta kun tiedossa), Kirjoillaolokylä, Kirjoillaolo-osoite ja Kirjoillaolo alkuaika.

Palautushakemus Neuvostoliitosta

Kentät Palautushakemuksen ajankohta ja Päätös palautuksesta.

Sota / Sotapalvelusalkuaika / Sotapalvelusloppuaika / Sotilasjärjestö / Yksikkö / Asema /Rekrytoija / Sotilaskoulutusjoukko-osasto / Sotilaskoulutusalkuaika / Sotilaskoulutusloppuaika / Sotilasarvo

Haavoittumistiedot

Seuraavat kentät: Haavoittumismaa, Haavoittumislääni, Haavoittumiskunta, Haavoittumiskylä, Haavoittumisosoite ja Haavoittumisaika.

Osapuoli vuoden 1918 sodassa

Tiedustelu

Seuraavat kentät: Tiedusteluorganisaatio, Asema tiedusteluorganisaatiossa, Tiedusteluorganisaatiossa aloittamisen aika, Tiedusteluorganisaatiossa lopettamisen aika, Tehtävä tiedusteluorganisaatiossa, Rekrytoija tiedusteluorganisaatioon.

Kiinniotto

Seuraavat kentät: Kiinniottomaa, Kiinniottolääni, Kiinniottokunta, Kiinniottokylä, Muu kiinniottopaikka ja kenttään “Muu kiinniottopaikka” voi kirjata “vangittu”, jos se on lähteessä ainoa kiinniottoa kuvaava tieto.

Kiinniottoaika

Vankeus

Seuraavat kentät: Vankinaolomaa, Vankinaololääni, Vankinaolokunta Vankinaolokylä, Vankileiri/Vankila, Muu vankipaikka, Vankinaoloaika, Vangitsija ja Vankitunnus. Kenttään Muu vankipaikka voi kirjata muunkin tärkeän tiedon kuten kontekstista riippuen “vankeudessa” “karkotuksessa” tms.

Tuomio

Seuraavat kentät: Tuomion langettaja, Tuomio, Pykälä, Tuomion aika, Vapautuminen (aika tai sanallinen luonnehdinta), Maineenpalautusaika ja “Maineen palauttaja” (yleensä tuomioistuin tms.). Tuomiokentässä mainituista pykälistä on lisätietoja seuraavassa luvussa.

Huomioitu mahdollisuuksien mukaan ero syytteen ja tuomion välillä. Jos näistä vain edellinen on tiedossa, kirjataan syytteen mahdollinen pykälä ao. kenttään ja tieto syytteestä ja siitä mahdollisesti luopumisesta tuomio -kenttään.

Ellei maineen palauttamisesta muuta tietoa kuin että maine on palautettu, kirjaa kenttään Maineen palauttaja “rehabilitoitu”

Kuolintiedot

Seuraavat kentät: Kuolinaika, Määrätty kuolinaika, Kuolleeksijulistamisaika, Kuolleeksijulistaja, Viimeksi nähty, Kuolinmaa, Kuolinlääni, Kuolinkunta, Kuolinkylä, Kuolinleiri, Muu kuolinpaikka (epätarkemmat määritelmät kuten “Siperia” tai “vankileiriparakki 432”), Kuolintapa (ulkoinen kuolintapa erotuksena lääketieteellisestä kuolinsyystä, vrt. ammuttu/verenmyrkytys) ja Kuolinsyy.

Hautaustiedot

Seuraavat kentät: Hautausmaa, Hautauslääni, Hautauskunta, Hautauskylä, Muu hautauspaikka (epätarkemmat määritelmät kuten “Siperia”), Hautaustapa (haudan tarkennus kuten “punaisten hauta”) ja Hautausaika (muodossa p(p).k(k).vvvv - tarvittaessa epätarkempi numeraalinen tai kirjoitettu ajanmääre).

Tuomiotiedoissa mainitut Neuvostoliiton rikoslain pykälät

Pykälissä viitataan Neuvostoliiton voimassa olleeseen rikoslakiin. Tuomiot perustuivat tavallisimmin artiklaan 58, johon sisältyivät seuraavat osiot (käännös saksasta):

Säännöllinen huoltokatko

Tietokannan säännöllinen huoltokatko pidetään joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 9-12. Tänä aikana tietokannassa saattaa esiintyä katkoja ja toimintahäiriöitä. Mahdollisista ylimääräisistä huoltokatkoista tiedotetaan vähintään viikkoa aikaisemmin Kansallisarkiston viestintäkanavissa.